Psikoloji, davranışları ve zihinsel süreçleri inceleyen bir bilim dalıdır. Psikoloji biliminden üretilen bilgiler, bireylerin duygu, düşünce ve davranışsal süreçlerinin değerlendirilmesi ve düzenlenmesi ile ilgili pek çok alanda kullanılır.

..Devamı

Dört yıllık Psikoloji bölümü sonrasında master ya da diğer adıyla yüksek lisans yapan psikologlar Uzman Psikolog ünvanını alırlar.

..Devamı

Psikolog olabilmek için liseden sonra Psikoloji bölümünde eğitim veren yurt içi ya da yurt dışı bir üniversiteden kabul almak ve bölümü başarı ile tamamlayarak diplomayı almaya hak kazanmak gerekir.

..Devamı

Psikolojinin çok sayıda alt alanı bulunmaktadır. Klinik Psikoloji, Adli Psikoloji, Endüsti-Örgüt Psikolojisi, Nöropsikoloji, Bilişsel Psikoloji, Sosyal Psikoloji, Eğitim Psikolojisi, Spor Psikolojisi, Trafik Psikolojisi, Deneysel Psikoloji, Okul Psikolojisi, Psikometri, Travma Psikolojisi psikolojinin alt alanlarından bazılarıdır. Psikolojinin, Amerikan Psikoloji Birliği (APA) tarafından tanımlanmış 56 alt alanı bulunmaktadır.

..Devamı

Psikoterapi, bireylerdeki psikolojik problemler, duygusal ve davranışsal bozukluklar ve günlük yaşamı etkileyecek düzeydeki psikososyal uyum sorunları gibi konularda, var olan semptomların azaltılması ya da ortadan kaldırılması, ihtiyaç duyulan davranış değişikliğinin sağlanması ve bireylerde olgunlaşma, farkındalık, psikolojik büyüme gibi süreçlerin desteklenmesi amacıyla gerçekleştirilen kapsamlı, planlı, yapılandırılmış bilimsel müdahaleler bütünüdür.

..Devamı

Psikiyatri hekimleri Tıp fakültelerinden mezun olduktan sonra Psikiyatri alanında ihtisas yapan kişilerdir. Psikiyatrik hastalıklar konusunda uzmanlaşmışlardır ve farmakoterapi yani ilaç tedavisi uygulama yetkinlikleri bulunmaktadır. Psikologlar ise Psikoloji bölümünden mezun olmuşlardır ve eğitimleri psikofarmakoloji ve medikal tedavilerin uygulanması konusunda bir yetkinlik sağlamamaktadır. Her iki mesleğe mensup uzman da belli ekollerde psikoterapi eğitimlerini tamamladığı takdirde psikoterapist olarak çalışabilmektelerdir. Psikologlar ve Psikiyatri Uzmanları ruh sağlığı alanında dirsek temasında çalışmaktadır ve pek çok çalışma alanında ekip arkadaşı olarak mesleklerini icra etmektelerdir.

..Devamı

WhatsApp
Hemen Ara